Brown-Forman Job - 31099027 | CareerArc
  Search for More Jobs
Get alerts for jobs like this Get jobs like this tweeted to you
Company: Brown-Forman
Location: Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland
Career Level: Associate
Industries: Food, Beverage

Description

Zakres:
Specjalista ds. Operacyjnych w dziale sprzedaży jest odpowiedzialny za wsparcie i koordynację wewnętrznych procesów, które są niezbędne do zarządzania klientami przy jednoczesnym zwiększeniu
produktywności i efektywność pracy działu. Obejmują one przetwarzanie i analizę danych klientów i produktów, obowiązki administracyjne działu sprzedaży, współpracę z klientami wewnętrznymi i
zewnętrznymi w celu przyczynienia się do opracowania biznesplanów i strategii.


Podstawowe funkcje:
• Gromadzenie / przetwarzanie danych i raportów dotyczących pracy Key Account Managers i Sales Force
• Obsługa / wsparcie i optymalizacja systemów raportowania i narzędzi
• Analiza potrzeb analitycznych w zespołach komercyjnych
• Przygotowanie analizy i rekomendacji dla menedżerów sprzedaży, finansów i marketingu w zakresie odpowiedzialności
• Koordynacja informacji i danych promocyjnych w ramach różnych funkcji komercyjnych
• Koordynacja warunków promocyjnych klientów w systemie SAP i jej zgodność z budżetem
• Koordynacja alokacji produktów między klientami
• Kalkulacja i rozliczanie warunków handlowych klientów
• Przygotowanie cennika i komunikacja
• Przetwarzanie Alcohol Requests
• Koordynacja działań zakupowych dla zewnętrznych dostawców usług w dziale sprzedaży
• Zapewnienie wysokiej jakości danych klientów w CRM
• Przygotowanie i uzupełnianie całości dokumentacji do wprowadzenia produktu, tak jak karty produktu, zdjęcia, ceny, opis logistyczny, ulotki itp.
• Zbieranie i przygotowanie wszystkich potrzebnych danych sprzedażowych i dane klientów dla różnych działów: sprzedaży, marketingu i finansów itp.
• Bezpośrednia komunikacja ze Sprzedażą w terenie i KAM zapewniająca prawidłowy przepływ informacji
• Zarządzanie, aktualizowanie i zapewnianie wysokiej jakości danych klientów i związanych z nimi raportów
• Wsparcie w zakresie usprawnień procesów, standardów i systemów funkcjonujących w dziale sprzedaży i revenue growth management
• Obsługa zadań ad hoc w dziale sprzedaży.

EDUKACJA / DOŚWIADCZENIE:
• Licencjat lub podobne wykształcenie
• 2 lata doświadczenia w dziale sprzedaży lub innych funkcjach komercyjnych lub finansowo-komercyjnych

Umiejętności:
• Biegłość w posługiwaniu się komputerem, MS Office, SAP CRM / R3
• Podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• Rozwinięte umiejętności analityczne
• Dokładność oraz terminowość realizowanych zadań przy zachowaniu zgodności z procedurami, wytycznymi i najlepszymi praktykami funkcjonującymi w firmie
• Zarządzanie czasem i samodzielność w realizacji zadań
• Proaktywna postawa oraz wysoka orientacja na wynik
• Umiejętność współpracy w zespole oraz komunikatywność


 Apply on company website