Shaw Industries Job - 30086568 | CareerArc
  Search for More Jobs
Get alerts for jobs like this Get jobs like this tweeted to you
Company: Shaw Industries
Location: Rotterdam, ZH, Netherlands
Career Level: Mid-Senior Level
Industries: Retail, Wholesale, Apparel

Description

Wij bij Shaw Contract EMEA zijn van mening dat de grond onder je voeten een positieve invloed moet hebben op hoe je leeft, leert, werkt, geneest en speelt. We streven naar perfectie in alles wat we doen - van concept tot productie tot installatie, het is wat ons onderscheidt. Het product assortiment van Shaw Contract EMEA omvat tapijttegels, kamerbreed tapijt en harde vloeren, waarvan bepaalde reeksen reeds worden geproduceerd in onze fabriek in Schotland, VK.

Onze sales managers zijn verantwoordelijk voor dagelijkse verkoopgesprekken met bestaande klanten en het prospecteren van nieuwe klanten. Ze presenteren producten aan aannemers en fit-out bedrijven, maar ook architecten, designers en andere partijen. Bovendien zal hij/zij voortdurend op zoek gaan naar veelbelovende, nieuwe accounts, terwijl hij/zij een belangrijk bewustzijn ontwikkelt van wat er in de Nederlandse project markt gebeurt.

Uw verantwoordelijkheden:

 • Stel de doelen en doelstellingen van de afgesproken klantenbasis in Nederland. Evalueer de ontwikkeling en voer de nodige wijzigingen door.

 • Reis om klanten te ontmoeten en zakelijke opportuniteiten te beoordelen.

 • Ontwikkel relaties door regelmatig contact op te nemen met klanten en hen op een snelle en hoffelijke manier te voorzien van antwoorden op alle vragen. Dit telefonisch of via andere digitale kanalen.

 • Beheer het project van start tot voltooiing inclusief het identificeren van kansen en productselectie.

 • Volledig begrip van het product assortiment en de toepassing die elk product dient.

 • Moet in staat zijn te werken met een CRM (Customer Relationship Management) tool zoals Salesforce.com

 • Bouw relaties met bestaande en nieuwe klanten door deel te nemen aan zakelijke lunches, diners of speciale evenementen.

Vereisten:

 • minimaal 3 jaar commerciële verkoopervaring in de buitendienst.

 • Perfect Nederlandstalig alsook Engelse taalvaardigheid vereist, mondeling en schriftelijk. Duits of Frans als derde taal is een pluspunt.

 • Moet gemotiveerd zijn, en comfortabel kunnen werken in teamverband.

 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.

 • Geldig rijbewijs en geldige identiteitskaart.

Voorkeursvaardigheden en ervaring:

 • ervaring met werken met vloeraannemers, inrichtingsbedrijven en bouwmaterialen.

 • Kandidaat die al in Nederland woont of de Nederlands markt goed kent krijgt de voorkeur.

Competenties:

 • Actieplan uitvoeren

 • Goed beoordelingsvermogen

 • Bouw klanttevredenheid op

 • Actie-gericht

 • Bouw vertrouwensrelaties

EEN WEG MAKEN VOOR DE TOEKOMST

Ontwerp is het verschil dat we brengen in het vitale proces van bescherming van onze toekomstige omgeving. Cradle to Cradle® is het raamwerk waarin Shaw Contract tracht bij te dragen aan het gebruik van veilige en gezonde materialen, hernieuwbare energie, waterbeheer en recyclage. Voorts geeft het ook veel aandacht aan sociale rechtvaardigheid. Dit zijn de vijf elementen van Cradle to Cradle® die onze waarden weerspiegelen en onze acties sturen.

We streven naar transparantie en werken samen met partners over de hele wereld om zo nauwkeurig mogelijk product- en procesinformatie te delen. We werken met onze klanten, begrijpen de doelen en creëren oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en de kansen van morgen. Duurzaam, door ontwerp.

SHAW CONTRACT IS MEER DAN EEN VLOERFABRIKANT. WIJ GELOVEN DAT INNOVATIEVE ONTWERPEN VERANDERING BRENGEN.

Shaw Contract is meer dan een vloerenfabrikant. We bieden oplossingen aan, leveren verantwoording vanuit één bron en blijven streven naar perfectie op vlak van milieu. Als onderdeel van Shaw Industries combineren we de expertise van 's werelds grootste tapijtfabrikant met de financiële stabiliteit die voorkomt uit het feit dat we een dochteronderneming van Berkshire Hathaway zijn. Shaw Contract zorgt voor wereldwijde consistentie op vlak van ontwerp, service en duurzaamheid voor al onze producten

_______________________________________________________________________

We at Shaw Contract EMEA believe that the ground beneath your feet should have a positive impact on how you live, learn, work, heal and play. We strive for design excellence in everything we do - from conception to production to installation, it is what sets us apart. Shaw Contract EMEA's range of commercial flooring solutions includes carpet tiles, broadloom, and resilient flooring, with selected ranges manufactured in our facility in Scotland, UK.

Our Sales Managers are responsible for daily sales calls on existing customers and prospecting new customers. They present products to flooring contractors and fit out companies, but also architects, designers, other users. Additionally, he or she will continually prospect for viable new accounts while developing a key awareness of what is happening within the Netherlands.

What you will be doing:

 • Set the goals and objectives of the agreed customer base in The Netherlands. Measure progress and implement necessary changes.

 • Travel to meet with customers and assess business opportunities and conditions.

 • Develop relations through regular contact with customers and prompt courteous responses to all inquiries via phone and all digital channels.

 • Manage project from inception to completion including identifying opportunity and product selection.

 • Full understanding of the product line and the application that each product serves.

 • Must be able and competent to work with and manage customer base through CRM (Customer Relationship Management) tool such as Salesforce.com

 • Build relationships with existing and new customers by engaging through business lunches, dinners or special events.

Position Requirements:

 • Minimum 3 years outside commercial sales experience. Dutch native language and English language skills required, verbal and written. German or French as a third language is also highly preferred.

 • Self- motivated and comfortable working and supporting a closely knit team environment.

 • Excellent written and verbal communication skills.

 • Valid Driving License and Valid passport.

Preferred Skills & Experience:

 • Experience working with flooring contractors, fit out companies, and building materials.

 • Candidate already living within or familiar with The Netherlands is strongly preferred.

Position Competencies:

 • Execute Action Plan

 • Demonstrate Good Judgment

 • Build Customer Satisfaction

 • Initiate Action

 • Build Trusting Relationships

LAYING A PATH FOR THE FUTURE

Design is the difference we bring to the vital process of protecting our future environment. Cradle to Cradle® is the framework that drives Shaw Contract EMEA's commitment to Safe and Healthy materials, Renewable Energy, Water Stewardship, Material Reutilization and Social Fairness: the five elements of Cradle to Cradle® that reflect our values and drive our actions.

We strive for transparency, working with partners around the globe to provide the most accurate product and process information possible. We work with our clients, understanding the goals and creating solutions to the challenges of today and the opportunities of tomorrow. Sustainable, by Design.


Work Shift

Shaw is an Equal Opportunity Employer and is committed to providing a workplace free of discrimination, harassment, and retaliation. It is our policy to recruit, hire, train, and promote individuals in all job classifications without regard to race, color, religion, age, sex, sexual orientation, national origin, disability, veteran status, gender identity, or any other legally protected status.


 Apply on company website