Jobs in Vilnius, Vilnius County, Lithuania | CareerArc

Jobs in Vilnius, Vilnius County, Lithuania

95 job openings within 25 miles

Save This Search

Refine Your Search

Show more Show less
Displaying results 1 - 15 of 95

Jaun. biotechnologas (-)

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Darbo pobūdis: Baltymų chromatografinis gryninimas. Darbas su įranga (chromatografinės sistemos, chromatografinės kolonos, filtravimo sistemos ir pan.). Sorbentų paruošimas, regeneravimas ir sanitizavimas. Produktų formulavimas. Tirpalų gamyba. Gamybos dokumentų rengimas ir pildymas. Duomenų analizė ir technologijų tobulinimas...

Ininierius - biotechnologas (-)

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Darbo pobūdis Ruošia darbui ir eksploatuoja biomasių auginimo įrangą; Prižiūri fermentatorius procesų metu, užtikrina nustatytus parametrus, atlieka smulkų remonta; Prižiūri techninę fermentacijųproceso dalį; Prižiūri ultracentrifūgas, atlieka smulkų remontą, centrifūguoja, fasuoja biomases; Dokumentuoja procesus pagal nustatytus reikalavimus...

Manufacturing Scientist

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Responsibilities: Develops and optimizes product production technologies, bioanalytical methods for product and raw material analysis; Prepares technological documentation and transfers it to production; Prepares validation plans, studies and reports on technologies and analytical methods; Prepares product stability programs and supervises their impl...

Junior Manufacturing Scientist

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Responsibilities: Develops and optimizes product production technologies, bioanalytical methods for product and raw material analysis; Prepares technological documentation and transfers it to production; Prepares validation plans, studies and reports on technologies and analytical methods; Prepares product stability programs and supervises their impl...

Bioanalitikas() - transfekcijos regent kokybs analiz

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Darbo pobūdis: Atlieka Lipidų ir transfekcijos reagentų (LTRG) grupės gaminamų funkcinius testus, atsako už jų atlikimą laiku. Palaiko reikiamas ląstelės linijas, užtikrina reikiamą jų monitoringą, vykdo kitų gamybinių padalinių žinduolinių ląstelių linijų biomasių užsakymus ir atsako už jų kokybę. Seka žaliavų likučius sandėlyje, laiku užsako reagentus ir ž...

Sr. Contracts Attorney

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

When you're part of the team at Thermo Fisher Scientific, you'll do important work, like helping customers in finding cures for cancer, protecting the environment or making sure our food is safe. Your work will have real-world impact, and you'll be supported in achieving your career goals. Location/Division Specific Information You will be a key Legal contact and member of...

Biuro administratorius (-) (Terminuota 15 mnesi)

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Darbo pobūdis: Priima, registruoja, paskirsto ir siunčia dokumentus. Rengia, įformina, registruoja leidžiamus įsakymus, vidaus veiklos dokumentus. Supažindina su leidžiamais dokumentais susijusius darbuotojus. Atsako į telefono skambučius ir peradresuoja atsakingiems darbuotojams. Registruoja sutartis ir pateikia saugoti į atitinkamus padalin...

Vyr. kokybs kontrols specialistas/

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Darbo pobūdis: Rutininis procesų valdymas LIMS sistemos Savalaikis kokybės kontrolės procesų optimizavimas procesus perkeliant į LIMS sistemą Komunikacija su sistemos savininku diegiant ir palaikant LIMS sistemą Programinės sistemos įdiegimas, validavimas, palaikymas Darbuotojų apmokymas dirbti su programine sistema Trikdžių sprendim...

Vyr. Kokybs kontrols specialistas (-)

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Darbo pobūdis: Ruošia dokumentaciją susijusią su naujos įrangos įvedimu į kokybės kontrolės laboratorijas. Koordinuoja analitinių metodų validavimus. Koordinuoja stabilumo programas bei ruošia ataskaitas. Dalyvauti naujų metodų kūrimo ir perkėlimo į kokybės kontrolės laboratoriją procesuose. Ruošti, atnaujinti, tikrinti kokybės kontrolės...

Mikrobiologas ()

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Darbo pobūdis: Dalyvaujama švarių patalpų įrengimo procesuose; Įgyvendinami rizikos vertinimai, susiję su švarių patalpų ir vandens monitoringo strategija; Atliekamas/užtikrinamas aplinkos monitoringas: surenkami oro, paviršiaus, vandens mėginiai; Atliekamas/užtikrinamas mėginių mikrobiologinis, fizikocheminis ir biocheminis testavimas; Atlie...

Vyr. chemikas ()

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Darbo aprašymas: Gamina nukleotidus ir kitus produktus; Koordinuoja ir planuoja gamybos procesus, dokumentacijos atnaujinimus; Organizuoja kasdienius padalinio susirinkimus; Renka ir analizuoja padalinio veiklos rodiklių duomenis; Seka žaliavų likučius sandėlyje, planuoja tirpalų ir žaliavų užsakymą bei išleidimą, bendradarbiauja su tiekimo p...

Chemikas (-)

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Darbo pobūdis: Gamina nukleotidus ir kitus produktus. Seka žaliavų likučius sandėlyje, laiku užsako tirpalus ir žaliavas. Prižiūri įrangą, užsako atsargines detales, registruoja gedimus. Tinkamai ir laiku pildo, atnaujina ir rengia dokumentaciją. Rūpinasi, kad produktai būtų laiku pagaminti ir duomenys suvesti į E1, „Navision“ sistemas.

Chemikas (-)

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Darbo pobūdis: Gamina nukleotidus ir kitus produktus. Seka žaliavų likučius sandėlyje, laiku užsako tirpalus ir žaliavas. Prižiūri įrangą, užsako atsargines detales, registruoja gedimus. Tinkamai ir laiku pildo, atnaujina ir rengia dokumentaciją. Rūpinasi, kad produktai būtų laiku pagaminti ir duomenys suvesti į E1, „Navision“ sistemas.

Validation Engineer

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

Key Responsibilities: Maintaining the validation schedule and keeping all equipment and processes in a qualified state to support ISO and/or GMP requirements; Preparation and execution of validation protocols; Supervising technicians, fitters, and contractors as required when external support is utilized for qualification activities; Creating/maintai...

IT Supply Chain Business Analyst

Thermo Fisher Scientific - Vilnius, Vilnius County, Lithuania

The job: IT Supply Chain Business Analyst In this role you will report to the IT Manager, providing day to day support to the Supply Chain function, participating in major projects up to and including leading the project stream for the Supply Chain area. You will assume responsibility for assisting the IT Manager, to prioritize enhancement and project requests with the business...